ستون

ستون ها و سر ستون ها اجزای جدا نشدنی یک کابینت کلاسیک می باشند. این المان ها نشان گر عظمت در معماری روم باستان و دوران قدیم است که در طراحی های جدید جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. ستون کابینت ممبران آکنده است از نقش و نگار و کنده کاری های زیبا. در کابینت کلاسیک چوبی این ستون ها توسط دستان یک هنرمند و ابزار های خاص کنده کاری می شوند. ولی در کابینت های ممبران این کار توسط دستگاه cnc  انجام می گیرد.

بعد از انتخاب ستون ها به سراغ سرستون می رویم که در تکمیل زیبایی و شکوه ستون ها موثر است. سرستون های ممبران طرح و نقش های متفاوتی دارند. طرح‌های گل، برگ و گیاهان، سر حیوانات، طرح‌های هندسی و اشکال اسلیمی و سنتی مانند سرستون‌های تخت جمشید، از جمله رایج‌ترین طرح‌های سرستون کابینت ممبران است. برای کابینت ممبران مدرن بهتر است از طرح های خلوت و اشکال هندسی استفاده کنید. از معروف ترین طرح های سر ستون ممبران به مواردی مانند  سرستون طرح اسلیمی، سرستون طرح سپاهان، سرستون طرح ایوانی، سرستون طرح پارسیان، سرستون طرح بیستون، سرستون طرح پاسارگاد، سرستون طرح رومی و… می توان اشاره کرد.